محل تبلیغات شما

هر کدام از آلات ورزش باستانی نشان گر وسایلی است که در جنگ های قدیم از آن استفاده می کردند:
میل :همان گرز است که در قدیم ازآن استفاده می کردند.

تخته سنگ :همان سپر است که در جنگ برای دفاع کردن از خود به کار برده می شده.

تخته شنو: همان شمشیر است که در جنگ برای جدال به کار برده می شده یا همان کلمه دوم تخته شنو به معنای شنیدن صدای سوارکاران (گوش را روی زمین قرارداده وخبر دار می شدن که آیا کسی یا سوارکاری به آنها نزدیک می شود یانه).کباده :نماد کمان است که تیر رادرکمان گذاشته ورها می کنند.

چرخ زدن: وقتی جنگجویی در جنگ سلاح یاوسیله ای برای دفاع از خود نداردبا چرخ زدن از خود دفاع می کند.


کباده زن

lمسابقات هنرهای فردی کشوری

تیم اعزامی از شهرستان آران وبیدگل در مسابقات جام رمضان در اصفهان اقتدارکرد

کاربرد ابزار ورزش باستانی در قدیم

جنگ ,دفاع ,تخته ,قدیم ,کار ,برده ,است که ,در جنگ ,که در ,از خود ,در قدیم

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی