محل تبلیغات شما

کباده زنکسب مقام اول کشور در رشته کباده توسط آقای مجید گل پیرا در مسابقات هنر های فردی که در شیراز در تاریخ بیست وپنجم مهرماه برگزار شد وآقای حسین صائمی ک رکورد دار کباده آزاد کشور در خردادماه سال ۹۳ بود توانست در این دوره از مسابقات به مقام سوم کشور دست یابد
کباده زن

در مسابقات مولای عرشیان جام رمضان درباشگاه علی قلی آقا اصفهان تیم اعزامی از آران وبیدگل به مقام دوم تیمی دست یافت که اعضای این تیم عبارتنداز

مجید گل پیرا در رشته کباده مقام اول

محمدفرهمند در رشته کباده مقام دوم

رحمت اله لطف آباد در رشته میل سنگین مقام سوم

حمید ارباب پور در رشته ۳و۴میل بازی مقام سوم 

ومقام های ذیل راکسب کردند.


کباده زن

هر کدام از آلات ورزش باستانی نشان گر وسایلی است که در جنگ های قدیم از آن استفاده می کردند:
میل :همان گرز است که در قدیم ازآن استفاده می کردند.

تخته سنگ :همان سپر است که در جنگ برای دفاع کردن از خود به کار برده می شده.

تخته شنو: همان شمشیر است که در جنگ برای جدال به کار برده می شده یا همان کلمه دوم تخته شنو به معنای شنیدن صدای سوارکاران (گوش را روی زمین قرارداده وخبر دار می شدن که آیا کسی یا سوارکاری به آنها نزدیک می شود یانه).کباده :نماد کمان است که تیر رادرکمان گذاشته ورها می کنند.

چرخ زدن: وقتی جنگجویی در جنگ سلاح یاوسیله ای برای دفاع از خود نداردبا چرخ زدن از خود دفاع می کند.


کباده زن

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی